Aktualności


02.01.2012
Zmiana lokalizacji Oddziału
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 5 czerwca 2009 r. NTT Grupa Doradcza Sp. z o. ... »



ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa
tel. +48 22 595 41 45
fax. +48 22 595 41 55
e-mail: biuro@grupantt.pl

Znajomość procedur zamówień publicznych oraz wysoki profesjonalizm w ich stosowaniu jest dla każdego podmiotu systemu zamówień publicznych nieocenionym kapitałem, pozwalającym w pełni wykorzystywać mechanizmy konkurencji dla dokonywania zakupów lub też sprzedaży towarów i usług umożliwiającym racjonalne i efektywne wydatkowanie bądź pozyskiwanie środków finansowych.

Prawidłowo przeprowadzone postępowanie o zamówienie publiczne, z jednej strony, dla Zamawiającego przynosi wymierne oszczędności i zapewnia właściwą jakość realizacji zamówienia, z drugiej strony zwiększa szansę Wykonawcy w uzyskaniu zamówienia.

NTT Grupa Doradcza Sp. z o. o. to grupa prawników, praktyków i pasjonatów dziedziny prawa zamówień publicznych. Pomysłodawcami NTT Grupy Doradczej Sp. z o. o. są byli pracownicy Departmentu Kontroli Urzędu Zamówień Publicznych.

Ciągłe zmiany w systemie zamówień publicznych, ogromny formalizm ustawy, niejednokrotnie nieprecyzyjne przepisy rodzą szereg wątpliwości przy stosowaniu procedur zamówień publicznych i wymagają nieustannego pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych, praktycznych umiejętności.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom NTT Grupa Doradcza Sp. z o. o. proponuje współpracę w usługach doradczych, zapewniających prawidłowy udział w postępowaniach o zamówienia publiczne jak również odpowiedni nadzór na przestrzeganiem ustawy Prawo zamówień publicznych oraz szkoleniowe mające na celu doskonalenie umiejętności pracowników w zakresie efektywnego i prawidłowego stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jako jedna z nielicznych firm z branży doradczej, NTT Grupa Doradcza Sp. z o. o. oferuje pełne  i profesjonalne wsparcie zarówno w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jak również kompleksową pomoc związaną z przygotowaniem wniosku i/lub oferty, a następnie uczestnictwem w postępowaniu.

Zamierzone przez klienta cele osiągamy dzięki staranie dobranemu i wysoko wykwalifikowanemu zespołowi ekspertów oraz przy wsparciu licznych specjalistów stale współpracujących ze Spółką.

Eksperci NTT Grupa Doradcza Sp. z o. o. charakteryzują sie wysokim profesjonalizmem w zakresie świadczonych usług, otwartością na postawione problemy, a także dynamizmem i konsekwencją w osiągnięciu wyznczonego przez kilenta celu.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.